Přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturní památky
a využití opuštěných průmyslových objektů

Číslo projektu: CZ.3.22/2.3.00/08.00635

V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - PL

Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava byla úspěšná při hodnocení projektové žádosti s názvem Přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů podaného v rámci Operačního programu Česká republika - Polsko, oblasti podpory Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání.
Jedná se o společný projekt stavebních fakult VŠB-Technické univerzity Ostrava a Politechniky Opole. Projekt byl zahájen 1. 6. 2009 a byl úspěšně ukončen ke dni 31. 10. 2011.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).